ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตและตรวจสอบไอพีวี6
กับ Likehoro Speedtest

Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.

ทดสอบอีกครั้ง
IPV4,IPV6 TEST